Keuringsstickers

Keuringsstickers zijn handig om op arbeidsmiddelen aan te duiden of het nog voldoet aan de eisen om er veilig mee te werken. De stickers zijn makkelijk aan te brengen op de arbeidsmiddelen en blijven lange tijd zitten.

Waarom zijn keuringsstickers nodig?

Arbeidsmiddelen zoals elektrisch gereedschap, ladders en trappen moeten jaarlijks worden gekeurd. Op die manier kan worden aangetoond dat de arbeidsmiddelen die door het bedrijf worden ingezet in goede staat zijn. Dit wordt gevraagd vanuit de Arbo-wet.

De keuringsstickers zijn in principe niet verplicht. Het zelf keuren of laten keuren van de arbeidsmiddelen gaat volgens een bepaalde standaard, bijvoorbeeld de NEN 3140 voor elektrisch gereedschap. Het is wel verplicht om een registratie van de keuringen bij te houden. Om het makkelijk zichtbaar te maken werk je met keuringsstickers. In dat geval is het mogelijk om direct te zien of het arbeidsmiddel recent nog is gekeurd.

Welke keuringsstickers zijn er?

Er zijn meerdere standaarden waar aparte keuringsstickers voor zijn. In de meeste gevallen kan je kiezen tussen keuringsstickers voor NEN 3140, NEN 2484 en NEN 1004. Daarnaast komt de VCA-keuringssticker voor. Dit is complementair aan bovenstaande standaarden en is handig om PBM’s (Persoonlijke BeschermingsMiddelen) te markeren dat deze nog in goede staat is.

NEN 3140 Keuringssticker voor elektrische apparaten

Waar elektrische laagspanningsapparaten aan moeten voldoen staat vastgelegd in de NEN 3140 norm. Omdat er veel wordt gewerkt met elektrisch gereedschap en andere apparaten heeft de NEN een norm hiervoor in het leven geroepen. Bij een keuring worden diverse punten van zo’n machine gecontroleerd, bijvoorbeeld de lekstroom.

De meeste machines moeten jaarlijks gekeurd worden door een keuringsmeester. Het gaat dan om machines die werken op 230V of 400V stroom met een stekker. Onder deze norm vallen ook stekkerdozen en verlengsnoeren.

NEN 2484 voor klimmateriaal

Ook dienen trappen en ladders in een goede staat te zijn om veilig mee te kunnen werken. Om die reden is er de NEN 2484 in het leven geroepen. In deze norm staat vastgelegd waar trappen en steigers aan moeten voldoen zodat er veilig mee gewerkt kan worden.

Meestal worden deze materialen jaarlijks gekeurd door een keurmeester die een certificaat afgeeft en een keuringssticker op de trap of ladder plaatst. Op die sticker is dan af te lezen wanneer de volgende keuring zou moeten plaatsvinden.

NEN 1004 norm voor rolsteigers

Met een rolsteiger wordt op hoogte gewerkt en moet daardoor in goede staat zijn om ongelukken te voorkomen. Waar de onderdelen van een rolsteiger aan moet worden is vastgelegd in de NEN 1004 norm.